Künye

Künye
Yönetim Yeri Adresi:
BAYERNSES
Humboldtstr. 31
90443 Nürnberg

Telefon No:
+49 (0) 151 / 70 88 08 15

Yayın Sahibi:
Euro Imaj e.V.

Sorumlu Yayın İmtiyaz Sahibi
Ali BOZ

Genel Yayın Koordinatörü
Hülya ÖZKOYUNCU

Haber Müdürü
Ertuğrul KARAKAYA

Spor Müdürü
Yücel TURAN

Yayın Danışma Kurulu:
Murat ÇAKMAK
Yılmaz SARIGÜL
Ahmet ÖZAY
Cemalettin ÖZDEMİR
Vedat YENERER

Sayfa Mizanpaj:
Burhan ÇINAR

E-posta:
aliboz@bayernses.de

Servis sağlayıcı:
Gökhan ODUNCU
E-posta: info@bayernses.de

Internet Reklamları Hakkında Bilgi:
https://www.bayernses.de

Euro Imaj e.V.
E-mail: info@bayernses.de
Bayern Ses Gazetesi Reklamları Hakkında Bilgi:
Tel: 0151 70 88 08 15

Ticaret Sicil Bilgileri ve Adres:
Firma Adı: Euro Imaj e.V.
Amtsgericht Nürnberg, HRB. VR. 20960

Faaliyet Konusu: Gazetecilik, gazete matbaa basımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını ve satışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri.

Vergi Dairesi ve Numarası:
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi /
Finanzamt Nürnberg Zentral
DE 307 251 824

YAYIN İLKELERİ

UYARI
“bayernses.de internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Bayern Ses ‘e aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek iktibas edilebilir”

ULUSLARARASI BASIN YAYIN İLKELERİ
1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmamak,
3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek
10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmeli.
15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.